۰۸
دی

فریب قیمت ارزان جوهرهای رقیق یا low Density را نخوریـد!

Low Density Inks High Density Inks
میزان مصرف زیاد میزان مصرف پایین و اقتصادی
کیفیت چاپ به مراتب پایین تر کیفیت چاپ بسیار بالا و شفاف
لزوم استفاده از کاغذهای گران عدم محدودیت در استفاده از انواع کاغذ
محدودیت در ساخت پروفایل ساخت پروفایل های استاندارد و با کیفیت
کیفیت پایین رنگدانه کیفیت مرغوب رنگدانه
لزوم استفاده از کاغذهای با گرماژ بالا قابلیت چاپ بر روی کاغذ با گرماژهای متفاوت