۰۹
دی

عوامل موثر در کیفیت چاپ ترانسفر پارچه

1-جوهر سابلیمیشن

2-کاغذ سابلیمیشن

3- نرم افزار ریپ

4- ICC profile

5-هد

6-زمان و دمای پرس

7-سفیدگری و تکمیل پارچه